Het Europees Parlement heeft een voorstel van de Europese Commissie over stoffen die hormonen kunnen verstoren woensdag afgeschoten. De Europese Commissie moet nu opnieuw naar de tekentafel.

Hormoonverstorende stoffen kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder kanker en onvruchtbaarheid. Ze zijn verwerkt in pesticiden, en zitten daardoor op fruit, maar zijn ook in tandpasta, crèmes en speelgoed terug te vinden.

Een parlementsmeerderheid (389 van de 751 leden) vindt dat Europeanen onvoldoende worden beschermd in het commissievoorstel over wetenschappelijke criteria die bepalen welke stoffen hormonen kunnen ontregelen.

Bas Eickhout (GroenLinks) had daar hard voor gelobbyd. "De belangen van de industrie wegen bij de Europese Commissie zwaarder dan die van onze gezondheid. Daar kan ik niet akkoord mee gaan." 

Volksgezondheid

Zijn D66-collega Gerben-Jan Gerbrandy vindt het terecht dat het parlement een veto heeft uitgesproken. "De volksgezondheid moet altijd vooropstaan, zeker als het om kwetsbare groepen als baby’s, zwangere vrouwen en kinderen gaat. Het is teleurstellend dat de Commissie het zo ver heeft laten komen.''

Over de kwestie wordt al jaren gesoebat. Zweden stapt zelfs naar de Europese rechter, die oordeelde dat Brussel te veel op de hand van het bedrijfsleven was. Het parlement had een eerder voorstel ook al verworpen, omdat veel mogelijk schadelijke producten daardoor gewoon op de markt zouden mogen blijven.

Het nieuwe plan was weliswaar beter, maar de talrijke voorgestelde uitzonderingen daarin bleken niet aanvaardbaar.