Zondag 14 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Neus geur reuk ruiken stank

'Slecht reukvermogen is indicator voor dementie'

Wie op relatief vroege leeftijd zijn of haar reukvermogen flink ziet afnemen, zou meer kans hebben om op korte termijn dementie te krijgen.
Door NU.nl

In een onderzoek, gepubliceerd in Journal of the American Geriatrics Society onder ruim 2.900 volwassenen in de leeftijd 57 tot 85, werd de status van hun reukvermogen bekeken en of er een verband te bespeuren is met het krijgen van dementie.

De deelnemers moesten in het onderzoek vijf verschillende geuren herkennen: die van pepermunt, vis, sinaasappel, rozen en leer. Ze konden bij elke geur kiezen tussen vier verschillende antwoordopties.

78 procent kon hiervan minstens vier geuren correct benoemen. Ruim 18 procent herkende twee of drie geuren en 1 procent kon geen enkele geur identificeren.

Beeld uit video: Het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie
Afspelen knop

Het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie

Het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie

Dubbele kans

Vijf jaar later werd nagegaan wie van de deelnemers dementie had gekregen. 95 procent van de personen die bij de test geen geuren herkenden, was vijf jaar na de test een dementiepatiënt. Van de groep die een of twee correcte antwoorden wist te geven bij de test, kreeg 80 procent dementie.

Hiermee had de groep met een zeer beperkt reukvermogen gemiddeld een twee keer zo grote kans op het krijgen van dementie, vergeleken met de groep die wel genoeg geuren herkende. Hoe minder geuren iemand kon onderscheiden, hoe groter deze kans gemiddeld werd.

De onderzoekers benadrukken dat, ondanks het opvallende zoekresultaat, de mate van reukvermogen niet als indicator kan worden gebruikt voor het bepalen van de kans op dementie. Een grootschaliger en uitgebreider onderzoek kan aantonen of er daadwerkelijk een verband te vinden is. De test zoals uitgevoerd in dit onderzoek zou wel kunnen helpen aantonen welke personen verhoogd risico hebben op dementie.


Lees meer over:

GezondheidDementiegeur

Aanbevolen artikelen