In het Erasmus MC in Rotterdam wordt een polikliniek Farmacogenetica geopend. Patiënten die beginnen met psychiatrische medicatie kunnen hier terecht. De dosering van hun medicatie wordt hierbij vastgesteld op basis van hun DNA-profiel.

Vaak blijkt de medicatie niet effectief of hebben de patiënten last van bijwerkingen.

Omdat de genetische aanleg van patiënten een rol kan spelen in het omzetten en afbreken van medicatie, kan DNA-profilering hierbij van dienst zijn.

De nieuwe polikliniek in het Rotterdamse ziekenhuis loopt als proef tot eind 2017. Ook in het St Jansdal-ziekenhuis bevindt zich een dergelijke polikliniek.