Van alle nieuwe gevallen van hiv die in Europa worden ontdekt, is ongeveer een op de zes personen ouder dan vijftig jaar.

Dat blijkt uit een grootschalige studie van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), gepubliceerd in The Lancet

Uit het onderzoek komt naar voren dat er de afgelopen twaalf jaar een groei op te merken is in het aantal nieuwe hiv-diagnoses die worden gesteld bij vijftigplussers. Ook hadden personen in deze leeftijdsgroep vaker HIV in een verder gevorderd stadium en liepen zij het virus vaker op na heteroseksueel contact dan patiënten die jonger zijn dan vijftig.

In de ECDC-studie zijn alle nieuwe gevallen van hiv in 28 landen in de EU bekeken, die ontstonden tussen 2004 en 2015. Hieruit bleek dat ruim 54.000 vijftigplussers hiv kregen. In de leeftijdscategorie 15 tot 49 waren dit er 312.500.

Nederland

Onder meer in België en Duitsland werd een toename vastgesteld in het aantal vijftigplussers dat een hiv-diagnose kreeg. In Nederland was geen stijging op te merken, ook niet in de groep van 15- tot 49-jarigen.

"Deze bevindingen geven aan dat de hiv-epidemie zich in een nieuwe richting begeeft", zegt Lara Tavoschi, die het onderzoek heeft geleid. "Dit is mogelijk het gevolg van een verminderde alertheid bij vijftigplussers op HIV en hoe dit wordt overgedragen." Ze benadrukt dat veel hiv-preventieprogramma's vooral gericht zijn op jongeren.

Wereldwijd zijn er bijna 37 miljoen mensen met hiv, waarvan het merendeel uit Afrika komt. 

Uitbannen

​Alle lidstaten van de Verenigde Naties hebben afgesproken dat aids tegen 2030 de wereld uit moet zijn. Om dat te bereiken, moeten er tegen 2020 al flinke stappen zijn gezet.

Zo moet dan 90 procent van alle mensen met hiv getest zijn en zelf weten dat ze het virus hebben. Van die groep moet 90 procent in behandeling zijn. Bij eenzelfde percentage van diegenen die behandeld worden, is het virus dan zo onderdrukt dat ze het niet meer kunnen overdragen.

In Amsterdam, waar meer dan een kwart van de mensen met hiv in Nederland woont, liggen deze percentages nu op 94, 90 en 94 procent.