Een gevalideerde vragenlijst zou volgens onderzoekers stereotype gedrag, depressieve symptomen en apathie bij mensen met frontotemporale dementie of psychiatrische aandoeningen goed van elkaar kunnen onderscheiden.
 

Volgens promovendus Jort Vijverberg van de Vrije Universiteit in Amsterdam is dit belangrijk omdat vooral mensen met deze vorm van dementie vaak ten onrechte een psychiatrische diagnose krijgen. Tijdens het onderzoek werden 137 mensen twee jaar lang gevolgd. Bij de patiënten was een gedragsverandering als apathie, ontremming, dwangmatig- of stereotype gedrag waarneembaar. 

Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie, waarbij het voorste gedeelte van de hersenen wordt aangetast. Vaak komt FTD, ook wel bekend als de ziekte van Pick, op jongere leeftijd voor. Als eerste valt op dat het gedrag verandert, maar ook taal en spraak kunnen worden aangetast. Deze vorm van dementie ontstaat doordat hersencellen in de frontaalkwab (gedragsgebied) en de temporaalkwab (taalgebied) afsterven.

Onderscheid

Volgens Vijverberg is het voor neurologen en psychiaters lastig om onderscheid te maken tussen gedragsveranderingen die horen bij FTD of bij enkele psychiatrische stoornissen zoals depressie, schizofrenie of een bipolaire stoornis. Ook symptomen zoals verlies van motivatie en verlies van sympathie of empathie komen bij beide aandoeningen voor. Ook zou in de psychiatrie niet altijd hoog specifiek aanvullend onderzoek worden gedaan naar de hersenen, stelt Vijverberg. 

Vijverberg pleit daarom om hersenscans te maken en wanneer deze niet overtuigend zijn ook onderzoek naar genen en hersenvocht te doen. Voor FTD zijn in de wetenschap genetische mutaties bekend. Ook zijn er specifieke eiwitten in het hersenvocht te meten die verhoogd zijn bij mensen met FTD.