Woensdag 10 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Deltaplan Dementie komt niet van de grond'

Het Deltaplan Dementie, een nationaal actieplan dat wordt gesteund met 80 miljoen euro overheidssubsidie, blijkt minder succesvol dan gehoopt.
Door NU.nl

Het actieplan bestaat uit drie pijlers, waarvan de laatste, een wetenschappelijk onderzoek, nog bezig is. Het Nationaal Tijdschrift voor Geneeskunde schrijft vandaag dat de twee reeds afgeronde pijlers niet van de grond zijn gekomen.

Een van de pijlers, een Nationaal Register Dementie, is bedoeld om inzicht te leveren in diverse aspecten van de dementiezorg, waaronder patiëntenkenmerken, landelijke verdeling van diagnoses en ontwikkeling van de zorg. Deze gegevens moeten ook geschikt zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Volgens Marcel Olde Rikkert, hoogleraar klinische geriatrie en hoofd van het Radboud Alzheimer Centrum, is het dementieregister "in de veelheid van ambities gestrand".

"Rond iedere schil van doelen hoort een eigen ICT- en privacy-component. Met te veel doelstellingen rond registratie kom je snel in verwarring en in die rook is dat initiatief opgehouden", aldus Olde Rikkert.

Ook het digitale zorgportaal kwam niet van de grond, omdat mensen met dementie liever een "echte" dokter bezoeken.

​Verbeteringen

De initiator van het Deltaplan, Philip Scheltens, kan zich niet vinden in de kritiek op het Deltaplan. "De aanpassingen zijn verbeteringen. Een teken dat we luisteren naar het veld", vertelt hij aan de Volkskrant. Hij zegt dat de dementieregister niet haalbaar bleek omdat het veld "registratie-moe is".

Daarom bestaat nu het plan om de registratie op kleinere schaal aan te pakken, waarbij alleen gegevens van jong-dementerenden worden meegenomen. Het Deltaplan als geheel richt zich minder op de digitale doelen en meer op het "stimuleren van een dementie-vriendelijke samenleving".


Lees meer over:

GezondheidDementie

Aanbevolen artikelen