De huidige generatie tieners is minder geneigd om zich bezig te houden met 'volwassen' activiteiten zoals drinken, werken en seks hebben. Dat blijkt uit een grootschalige, vergelijkende studie onder Amerikanen.

Voor het onderzoek, dinsdag gepubliceerd in Child Development, werden zeven grote onderzoeken meegenomen waaraan in totaal 8,3 miljoen 13- tot 19-jarigen deelnamen. Deze studies vonden plaats tussen de jaren 1976 en 2016.

In alle onderzoeken werd onder meer gevraagd naar de tijdsbesteding van de tieners. Hieruit konden de onderzoekers vergelijken in hoeverre de pubers zich bezighielden met zaken als werken, rijden, drugs- en alcoholgebruik en seks en relaties.

Sociaaleconomische invloeden zoals gezinsgrootte, opleiding en de economische status werden hierbij ook bekeken. Zodoende schetsen zij een beeld van de "gemiddelde" puber uit de jaren zeventig, tachtig en de decennia daarna.

Internet

Hieruit bleek dat personen die rond het jaar 2010 puber waren minder vaak een betaalde baan hadden, reden, daten, drinken en/of seks en een relatie hebben dan mensen die voor die periode adolescent waren. Dit verschil bleef bestaan wanneer er gekeken werd naar de sociaaleconomische status, woonplaats, etniciteit en geslacht van de onderzoeksdeelnemers.

De onderzoekers verklaren het verschil mogelijk aan het feit dat tieners van nu meer tijd besteden aan internetten en andere online activiteiten. "De studie suggereert dat tieners van deze tijd later beginnen met zowel 'verantwoordelijkheden' die horen bij het volwassen zijn, zoals rijden en werken, als met 'genoegens' (waaronder seks en alcohol). Het zijn geen trends die 'goed' of 'slecht' genoemd kunnen worden, maar die wel een reflectie zijn van het culturele klimaat van de Verenigde Staten."

Bij het onderzoek zijn enkel gegevens gebruikt van Amerikaanse tieners. De getrokken conclusie geldt dus niet voor pubers die bijvoorbeeld wonen in Nederland.