Dinsdag 9 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Zorgincident heeft ook grote impact op artsen'

Onverwachte gebeurtenissen bij het werk in ziekenhuizen, met soms ernstige gevolgen voor de patiënt, hebben vaak ook grote impact op artsen en andere zorgverleners. Veel mensen in de zorg die zoiets meemaakten, hebben last van symptomen die lijken op die van posttraumatische stressstoornis. 
Door ANP

Onderzoek onder 5137 medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici in negentien Nederlandse ziekenhuizen, heeft dat volgens artsenblad Medisch Contact uitgewezen.

De onderzoekers stellen dat er te weinig aandacht is voor de zogenoemde 'second victims' van incidenten. Ruim 80 procent van de ondervraagde personen gaf aan ooit een of meer keer persoonlijk betrokken te zijn geweest bij een onbedoelde gebeurtenis die tot schade heeft geleid of nog zou kunnen leiden. 

Bijna een derde van de zorgverleners maakte een of meerdere gevallen mee die leidden tot het overlijden van of permanente schade voor de patiënt.

Symptomen

Meer dan de helft beschrijft symptomen als hyperalertheid, schaamte, twijfel over kennis en kunde, stress en zich angstig voelen. Meer dan 20 procent zegt langer dan twee maanden last gehad te hebben van flashbacks; een symptoom van een posttraumatische stressstoornis.

Zorgverleners geven verder aan dat ze behoefte hebben aan erkenning van de impact van de gebeurtenis op hen.

Aanbevolen artikelen