Dat scrhijft The Guardian maandag, gebaseerd op een onderzoek van de University of the West England. Zij deden onderzoek onder 1.500 kinderen tussen de vier en elf jaar oud.

"We wisten al dat het aantal kinderen met obesitas verdubbelt tussen het eerste en laatste jaar van de basisschool", vertelt onderzoeker Matthew Pearce. "Door deze studie weten we nu dat dat onder meer kan komen door de plek waar kinderen wonen."

Volgens de Gezondheidsenquête hebben 13,6 procent van de Nederlandse kinderen tussen de vier en zeventien jaar oud overgewicht, waarvan 2,7 procent obesitas. Meisjes van tussen de vier en elf jaar oud hebben vaker overgewicht en obesitas dan jongens. In de leeftijdsgroep twaalf tot en met zeventien jaar oud zijn er geen grote verschillen tussen jongens en meisjes.