Nederlandse kinderartsen maken zich grote zorgen over kwakzalverij bij alternatieve geneeskundigen die kinderen behandelen. Zo'n behandeling kan ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

Uit een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) blijkt dat er de afgelopen tweeënhalf jaar zestien zeer ernstige incidenten zijn geweest.

Zo werd een ondervoede baby behandeld door een chiropractor, die de toestand van het kind niet onderkende, en raakte een kleuter met een pinda-allergie bijna in levensgevaarlijke shock toen een kinesioloog hem behandelde door een pinda op zijn huid te leggen. 

Regelmatig raden alternatieve genezers ouders aan te stoppen met reguliere medicijnen voor hun kind. Dat leidde er onder andere toe dat een jonge patiënt een astma-aanval kreeg en een jongetje met een darmziekte een stuk van zijn darm kwijtraakte. 

"Het is een klein aantal meldingen, maar ze zijn wel heel ernstig", zegt kinderarts Jan Peter Rake van het Martini Ziekenhuis in Groningen tegen Brandpunt, dat in de uitzending op dinsdag aandacht besteedde aan de kwestie.

Nadelige effecten

Jaarlijks bezoeken zeker 125.000 Nederlandse kinderen een alternatieve behandelaar. Het gaat om behandelingen die niet bewezen effectief zijn, maar over de gezondheidsrisico's was tot nu toe weinig bekend.

Nederlandse kinderartsen brengen daarom sinds tweeënhalf jaar systematisch de nadelige effecten van alternatieve geneeswijzen bij kinderen in kaart. Dit gebeurt via het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK). Dit heeft geresulteerd in een lijst met incidenten.

De lijst geeft volgens de kinderartsen nu al aanleiding om alternatieve genezers die geen medische achtergrond hebben, te verbieden kinderen tot twaalf jaar oud te behandelen.