Kinderen die een moeder hebben die insomnia-symptomen vertoont, hebben zelf ook vaak last van een slechte nachtrust.

Dat blijkt uit een onderzoek onder iets minder dan 200 Zwitserse basisschoolkinderen en hun ouders, uitgevoerd door de universiteit van Basel en de universiteit van Warwick, gepubliceerd in Sleep Medicine.

Van deze kinderen, in de leeftijd van zeven tot twaalf jaar oud, werd middels EEG-apparatuur de activiteit in de hersenen gedurende het slapen geregistreerd. De ouders werd gevraagd naar de kwaliteit van hun nachtrust. Ook moesten ze aangeven hoe hun kinderen doorgaans sliepen.

Wanneer de moeder regelmatig slecht (in)slaapt, dan is de nachtrust van haar kind ook vaak korter of slapen ze lastiger in. Er werd geen verband aangetroffen tussen insomnia-symptomen van de vader en een eventuele slechte nachtrust van het kind.

Slechte sfeer

Een verklaring hiervoor kan zijn dat Zwitserse moeders gemiddeld meer tijd met hun kind doorbrengen dan de vaders. Ook nemen kinderen vaak het slaapgedrag van hun ouders over. Een slechte sfeer binnen het gezin kan tevens de slaap in gevaar brengen, zoals een familieruzie die vlak voor het slapengaan plaatsvindt. 

Tot slot zouden ouders met weinig slaap wellicht doorgaans minder goed de nachtrust van hun kind(eren) monitoren.