Zondag 29 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Minder bevallingen en sterfgevallen in het weekend

Op zaterdag en vooral zondag worden minder kinderen geboren dan op andere dagen. Ook sterven doen Nederlanders tegenwoordig iets meer op weekdagen dan vroeger.
Door NU.nl

Dit constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag op basis van een analyse van de patronen in geboorte en sterfte over 2016. De Nederlandse demografie blijkt week- en seizoenspatronen te kennen.

De Nederlandse bevolking groeit elke dag gemiddeld met 280 mensen. Er worden gemiddeld 471 kinderen geboren, terwijl 407 mensen overlijden. Gemeenten schrijven elke dag gemiddeld 627 immigranten in en 414 emigranten uit.

De meeste baby's werden in 2016 geboren op vrijdag 8 juli (610) en vrijdag 16 september (599). In de weekenden werden opvallend minder kinderen geboren dan op weekdagen. Een halve eeuw geleden was dit verschil er nog niet, constateert het CBS.

Beeld uit video: CBS-cijfers van een doorsnee dag1:30
Afspelen knop

CBS-cijfers van een doorsnee dag

CBS-cijfers van een doorsnee dag

Anticonceptiepil

Een verklaring kan zijn dat meer vrouwen tegenwoordig bevallen in ziekenhuizen. Ruim drie op de vier vrouwen kiezen er tegenwoordig voor om niet thuis te bevallen.

In de zomer en de herfst van 2016 werden meer kinderen geboren dan in de lente en winter. Vijftig jaar geleden telden juist de wintermaanden meer geboorten. De verschuiving van geboorten naar een ander seizoen heeft vooral in de jaren zeventig en tachtig plaatsgevonden en valt samen met de introductie van betrouwbare anticonceptie, zo stelt het CBS.

Vreemd genoeg blijkt uit onderzoeken dat toekomstige ouders de voorkeur hebben voor een kind dat in de lente wordt geboren. Mogelijk zit er meer tijd tussen het stoppen met de anticonceptiepil en het zwanger worden, dan de meeste paren verwachten.

Wintersterfte

Ook sterven Nederlanders steeds minder vaak in weekenden. Slechts 7 procent van de te betreuren landgenoten in 2016 stierf op een zondag. Het CBS constateert juist een piek in het aantal sterfgevallen op vrijdagen. Het is niet duidelijk hoe dit komt.

Wel is er een duidelijk piek in het aantal sterfgevallen in de winter. Dit komt vermoedelijk doordat mensen in die periode verzwakken, onder meer door de griep. In de zomer overlijden relatief minder mensen. De dag waarop de meeste Nederlanders overleden in 2016, was 30 december (537). De minste mensen overleden op 3 juli (309).

Aanbevolen artikelen