Duizenden geneeskundestudenten zullen nooit de medische specialistenopleiding van hun keuze kunnen doen. Een groot deel zal zelfs nooit als arts aan het werk gaan. De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) schrijft dat in een vooruitblik die deze week aan de Tweede Kamer werd gestuurd. 

De NFU constateert dat er een groot overschot aan basisartsen bestaat, meldt Trouw donderdag. Zij wachten op een vervolgopleiding tot bijvoorbeeld cardioloog of huisarts, maar daar zijn niet genoeg plekken voor beschikbaar.

Dat komt doordat het aantal opleidingsplekken is verminderd, terwijl het aantal plaatsen voor bachelorstudenten geneeskunde niet is veranderd. De komende jaren zal het aantal wachtende basisartsen verder toenemen.

Vorig jaar kregen 5102 basisartsen niet de opleidingsplek die zij ambieerden. In 2009 was dat aantal nog 3719. De NFU wil die groep nader in kaart brengen, mede omdat de opleiding geneeskunde relatief duur is. 

Lage werkloosheid

Het NFU plaatst de kanttekening dat de werkloosheid onder artsen zeer laag is, hoewel die momenteel wel groeit. Basisartsen die wachten op een vervolgopleiding doen vaak ervaring op door in de tussentijd als 'arts niet in opleiding' (anio) te werken.

Het aantal plaatsen voor medische vervolgopleidingen wordt vastgesteld door het Capaciteitsorgaan, dat onderzoekt hoeveel werknemers er nodig zijn in de zorg.

Deel van het probleem is dat het aantal plaatsen voor bachelorstudenten geneeskunde niet wordt vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, maar door het ministerie van Onderwijs. Dat heeft de adviezen van het Capaciteitsorgaan niet opgevolgd, aldus die instantie.

Moeilijk voorspellen

Het ministerie van Onderwijs zegt met de NFU te zullen overleggen of het nodig is het aantal geneeskundestudenten te verlagen. Volgens een woordvoerder is het moeilijk te voorspellen hoeveel artsen er in de toekomst nodig zijn. Het duurt minstens zes jaar voordat een student geneeskunde basisarts is.