De laatste zes jaar is een grote daling op te merken in het aantal complicaties na een prostaatkankeroperatie. Dit zou volgens onderzoeksbureau MediQuest komen doordat de prostaatverwijdering vaker in grotere centra wordt uitgevoerd.

In 2011 traden er nog 196 complicaties op bij mannen die een prostaatkankeroperatie ondergingen. Hieronder vallen onder meer impotentie, nabloedingen of een infectie. In 2016 is dit aantal gedaald naar 67, valt te lezen in de gepubliceerde cijfers op het AD. Hierbij gaat het om cijfers omtrent de verwijdering van het prostaat, geen overige operaties.

Ook was er geen enkel ziekenhuis waarbij het percentage complicaties op meer dan 10 procent ligt. In 2011 waren dit nog zestien ziekenhuizen. Ziekenhuislocaties die in 2016 meer dan honderd prostaatverwijderingen per jaar uitvoerden, hebben gemiddeld een complicatiepercentage van 1,63 procent. 

Het onderzoeksbureau zegt dat de concentratie van de prostaatkankerzorg heeft geleid tot deze afname. Patiënten worden doorverwezen naar grotere centra, waar de ervaring en kennis beter is. In 2011 waren er nog 59 ziekenhuizen die de operaties uitvoerden, nu zijn dat er 36. 

In 2012 stelde de Nederlandse Vereniging van Urologen (NVU) de norm dat elk ziekenhuis minimaal twintig prostaatkankeroperaties per jaar moet uitvoeren. Toen zat 20 procent onder die norm, nu is er nog één ziekenhuis dat dit aantal niet heeft gehaald. De Noordwest Ziekenhuisgroep voerde vorig jaar achttien prostaatverwijderingen uit. Hierbij traden geen complicaties op.

Twee centra

De universiteitsziekenhuizen Erasmus MC en Radboudumc en de ziekenhuizen van Santeon lieten vorig jaar juli weten de locaties voor prostaatkankeroperaties terug te willen brengen tot twee centra in Nederland. Daar komen gespecialiseerde urologen te werken die met behulp van robots opereren.

De nieuwe prostaatkankercentra komen in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen.

Eind juli 2017 werd aangekondigd dat vanaf 1 september de eerste operaties worden uitgevoerd in een nieuwe kliniek in het Maasstad Ziekenhuis. Zij zullen gebruik maken van een nieuwe techniek, waarbij met behulp van een robot direct kan worden gecontroleerd of al het kankerweefsel is weggenomen. 

Het opzetten van de centralisatie van prostaatoperaties gaat pas 1 september van start, laat het Erasmus MC aan NU.nl weten. In 2018 weten zij of deze voorgenomen centralisatie geheel uitgewerkt zal zijn.