De geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft moeite met het vinden van genoeg geschikt personeel. Het totaal aantal vacatures in de sector is vorig jaar met 28,5 procent gestegen tot 5.151.

Dat melden inkooporganisatie Intrakoop en accountant Verstegen donderdag op basis van een jaarlijks onderzoek naar de jaarverslagen van 186 ggz-organisaties.

Van de openstaande vacatures waren er bijna duizend moeilijk vervulbaar. De sector zit vooral te springen om "patiëntgebonden" medewerkers. Onder die noemer vallen bijvoorbeeld verpleegkundigen. In totaal telt de ggz volgens de analyse zo'n 64.000 voltijdbanen.

De krapte op de arbeidsmarkt draagt bij aan een stijging van de loonkosten. Die namen in 2016 met 4 procent toe. Over de hele linie boekten de ggz-instellingen een "bescheiden positief resultaat'' van 51 miljoen euro, aldus het rapport.

Financieel resultaat

Uit het onderzoek blijkt ook dat het financiële resultaat van de ggz-sector in 2016 is gehalveerd tot een plus van 51 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 105 miljoen euro.

"Dit heeft bijgedragen aan een lichte versterking van de financiële positie. Qua vermogenspositie en liquiditeit is de sector als geheel gezond", zeggen de onderzoekers.

De daling in opbrengsten valt onder meer te wijten aan de stijgende personeelskosten en lagere tarieven en productievolumes in de sector.

Het rapport noteert grote verschillen tussen de instanties onderling. “Over het geheel genomen zijn de resultaten gedaald, maar enkele aanbieders zien de resultaten juist spectaculair stijgen.” Ook doen kleinere organisaties het gemiddeld beter.

Verlies

Van de 34 organisaties die in 2015 rode cijfers schreven, hebben er vijftien ook in 2016 verlies geleden. Dat kwam vooral door de kosten van reorganisatie, melden de onderzoekers.

De top tien van grootste ggz-instellingen heeft gezamenlijk 46 procent van alle cliënten in behandeling. De instanties zijn goed voor 38 procent van de totale bedrijfsopbrengsten in de sector, met een totaal van 2,4 miljard euro.

Parnassia Groep is in 2016 met 141.512 cliënten en een omzet van 613 miljoen euro de grootste ggz-organisatie van Nederland.