Een exenatide-injectie, die wordt gebruikt bij diabetes mellitus (diabetes type 2), zou ook de conditie verbeteren van Parkinsonpatiënten. Dat blijkt uit een langdurig eerste onderzoek naar het medicijn.

In The Lancet is een onderzoek gepubliceerd waarbij 60 personen met de ziekte van Parkinson betrokken waren. De helft van hen kreeg wekelijks een injectie met exenatide (dat de bloedsuikerspiegel van diabetespatiënten helpt verlagen), de andere helft kreeg een placebo toegediend.

Aan het begin van de studie en ook na elke twaalf weken werden de deelnemers onderzocht en werden diverse onderdelen van hun motoriek beoordeeld middels een puntensysteem, waaronder tremors (trillingen), mate van balans en stijfheid van de ledematen.

Ochtend en avond

Op de dag dat zij onderzocht werden moesten de deelnemers diverse oefeningen in de ochtend doen, nog voor zij hun medicatie (of placebo) hadden ingenomen. Daarna moesten zij de oefeningen nogmaals in de avond uitvoeren, na het toedienen van de exenatide of het placebo.

Met deze oefeningen valt in totaal 132 punten te "verdienen". Personen met Parkinson buiten dit onderzoek om, die verder geen medicatie innemen, zien na het uitvoeren van dezelfde test normaliter hun "score" elk jaar met drie punten zakken. 

De deelnemers aan het onderzoek werden ruim een jaar onderzocht. De personen die een exenatide-injectie kregen lieten gemiddeld een stijging van 3,5 punt zien ten opzichte van de mensen uit de placebogroep, zo bleek na zestig weken.

Enorme waarde

Volgens de auteurs van het onderzoek zou exenatide de symptomen van de ziekte onder controle kunnen houden, en mogelijk ook het verloop van Parkinson verlangzamen. Bestaande klachten die patiënten hebben worden - tot zover bekend - niet verminderd.

"Een verschil van 3,5 punt is niet aanzienlijk, maar als blijkt dat dit voordeel cumulatief is en dat het aantal punten zich na nog een jaar verdubbelt, dan kan de progressie van de ziekte mogelijk een halt toe worden geroepen. Dat is van een enorme waarde", zegt Thomas Foltynie, mede-auteur van de studie.