Het drinkwater in Dordrecht, Rotterdam en omstreken is overal veilig. Weliswaar loost het bedrijf Chemours in Dordrecht een mogelijk kankerverwekkende stof op de rioolwaterzuivering van Dordrecht die ook in het drinkwater terechtkomt, maar de concentraties blijven zo laag dat mensen er geen gezondheidsschade door oplopen.

Tot die conclusie komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een donderdag verschenen risicoanalyse.

Ook op langere termijn blijft de concentratie van de stof, FRD-903, volgens het RIVM net onder de richtwaarde die is vastgesteld als veilig voor mensen. Maar als een grotere hoeveelheid van de stof geloosd zou worden, wordt die waarde wel overschreden. "Dat pleit voor goede monitoring van het oppervlaktewater", aldus het instituut.

FRD-903 wordt gebruikt in zogeheten GenX-technologie, waarmee onder meer anti-aanbaklagen en hittebestendige coatings worden gemaakt.