Steeds meer huisartsen en medisch specialisten bieden de mogelijkheid om medische vragen te stellen via de mail of website, maar bijna niemand maakt er gebruik van.

Dat concludeert onderzoeksinstituut NIVEL in een dinsdag verschenen onderzoek.

Zes op de tien huisartsen en 34 procent van de medisch specialisten lieten weten dat vorig jaar bij hen via internet een vraag kon worden gesteld, maar bij beide groepen zorgverleners werd die mogelijkheid maar door 3 procent van de zorggebruikers benut. Een e-consult kan door artsen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Ondervraagde patiënten zien gebrek aan persoonlijk contact als voornaamste bezwaar van e-consults. Daarbij zijn er minder mogelijkheden om door te vragen. Opvallend is dat mensen die het digitale raadplegen zelf hebben uitgeprobeerd positiever zijn dan mensen die er geen ervaring mee hebben.

Dat een e-consult gedaan kan worden wanneer het uitkomt, zien de ondervraagden als een positief iets. Er is dan ook meer tijd om na te denken over de vraag die zij willen stellen.

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op een databestand van ruim zeshonderd Nederlanders.