Een baby die na 24 weken zwangerschap wordt geboren, zou niet automatisch behandeld moeten worden. 

Deskundigen schrijven in Trouw zich zorgen te maken om de toekomst van kinderen die wel worden behandeld.

Nu is de regel dat artsen baby's geboren na 24 weken behandelen, tenzij ouders zeggen dat niet te willen. Kinderarts en ontwikkelingspsycholoog Nynke Weisglas-Kuperus en emeritus hoogleraar kindergeneeskunde Pieter Sauer willen dat artsen niet behandelen, tenzij ouders daar explicitet om vragen. 

Beiden werkten mee aan onderzoek waaruit bleek dat maar een op de vier extreem premature baby's op hun tweede verjaardag helemaal gezond is. Neonatoloog Monique Rijken beaamt dat in de krant.

"Ik maak me ernstige zorgen om hun verdere ontwikkeling. Zeker als een kind een beperking heeft op meerdere gebieden kan het lastig worden om te voldoen aan de eisen van school, of later van werk."

Rijken ziet echter het voorstel van Weisglas-Kuperus en Sauer niet snel gebeuren. "Wij zien kinderen met forse beperkingen, maar ook kinderen die zich net als anderen ontwikkelen. Die groep wil je een kans geven."