Dementie was ook in 2016 de voornaamste doodsoorzaak in Nederland, met meer dan vijftienduizend gevallen. Het aantal sterfgevallen door dementie neemt vooral toe onder mannen.

Dit blijkt woensdag uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat alleen de feiten onderzoekt en niet de oorzaken. Volgens de onderzoekers komt dementie vaker voor nu mensen ouder worden.

Het aantal sterfgevallen door dementie is vorig jaar gestegen met 7 procent ten opzichte van 2015. De stijging is vooral groot onder mannen, met maar liefst 11 procent. Bij mannen is dementie met ruim vijfduizend sterfgevallen na longkanker de meest voorkomende doodsoorzaak.

Dementie komt vaker voor bij vrouwen dan mannen doordat in de oudste leeftijdsgroep meer vrouwen zitten. Met meer dan tienduizend sterfgevallen geldt dementie voor de vrouwelijke bevolking als de belangrijkste doodsoorzaak. Volgens cijfers van het CBS is het aantal gevallen hier met 5 procent gestegen.

Longkanker

Na dementie zijn de meeste mensen gestorven aan de gevolgen van longkanker, gevolgd door beroertes, hartfalen, COPD, dikkedarmkanker, acute infarcten, vallen, borstkanker en longontsteking. Het verschil tussen dementie en longkanker wordt steeds kleiner.

Vooral het aantal sterfgevallen door een val steeg ten opzichte van een jaar eerder. Ook dit is volgens het CBS te koppelen aan het feit dat mensen ouder worden. Voor ruim 3.300 mensen was een val in 2016 de doodsoorzaak.