De uitgaven aan dure geneesmiddelen stijgen nog steeds sterk in Nederland. Tussen 2014 en 2015 gaat het om een stijging van zo'n 100 miljoen euro tot 1,84 miljard euro. 

Het meeste geld wordt uitgegeven aan medicijnen tegen kanker, constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een rapport.

Het gaat om geneesmiddelen die verstrekt worden in het ziekenhuis en zo duur zijn dat ze apart van de behandeling gedeclareerd worden. Ongeveer 183.000 mensen werden behandeld met deze middelen.

Volgens de NZa komt de kostenstijging onder meer doordat nieuwe geneesmiddelen steeds duurder worden. De eerste jaren nadat een nieuw medicijn op de markt komt, stijgen de kosten het snelst. Dat komt omdat het geneesmiddel al snel bij meer indicaties en dus bij meer patiënten wordt ingezet.