Vrijdag 30 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Dementie

Dementie in 2040 naar verwachting voornaamste doodsoorzaak

Dementie is in 2040 naar verwachting de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Het aantal mensen dat overlijdt als gevolg daarvan groeit de komende 23 jaar vermoedelijk van 14.000 tot bijna 40.000, blijkt uit een woensdag verschenen onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Door ANP

De toename van sterfte door de ouderdomsziekte komt onder andere door de vergrijzing. Tegelijkertijd gaan er de komende jaren naar verwachting minder mensen dood aan de gevolgen van hart- en vaatziekten en kanker.

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes – waaronder de ziekte van Alzheimer – waarbij de hersenen bepaalde informatie niet meer goed kunnen verwerken. Er valt jarenlang mee te leven, maar geleidelijk raakt een persoon door de gevolgen van dementie erg verzwakt. Er zijn op dit moment nog geen geneesmiddelen.

Ouderdomsziekten

Het gezondheidsinstituut voorziet ook dat ouderdomsziekten als gewrichtsaandoeningen, diabetes (suikerziekte) en gezichts- en gehoorstoornissen sterk gaan toenemen.

Zo zal bijvoorbeeld het aantal mensen met artrose in 2040 naar verwachting bijna zijn verdubbeld tot 1,2 miljoen mensen. Het aantal mensen met minimaal één chronische aandoening stijgt van 8,5 miljoen tot bijna 10 miljoen.

''Toch voelen we ons in 2040 even gezond als nu, en we ervaren ook niet meer beperkingen in onze activiteiten. Het percentage ouderen dat zich gezond voelt neemt zelfs iets toe. Dit geldt ook voor het percentage dat zich niet beperkt'', stelt het RIVM vast op basis van het doortrekken van historische trends.

Kosten zorg

Het RIVM becijferde ook dat de uitgaven in zorg jaarlijks met gemiddeld 2,9 procent zullen groeien. Hierdoor verdubbelen de zorguitgaven tot 174 miljard in 2040. Deze toename komt voor een derde door bevolkingsgroei en vergrijzing en voor twee derde door technologie en stijging van de welvaart.

De uitgaven aan kanker stijgen het hardst. Deze groei is bijna helemaal toe te schrijven aan technologische ontwikkelingen, zoals nieuwe medicatie.


Lees meer over:

Dementie

Aanbevolen artikelen