Een meerderheid van de EU-landen is dinsdag akkoord gegaan met criteria die bepalen welke pesticiden hormonen kunnen ontregelen. 

Milieu- en consumentenorganisaties stelden in een reactie dat de gezondheid van de Europese bevolking op het tweede plan wordt gezet. Hormoonverstorende stoffen kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder kanker en onvruchtbaarheid. De VN zien ze als een bedreiging.

Over de criteria wordt al jaren gebakkeleid in Europa. Critici stellen dat de lidstaten zich laten leiden door de belangen van grote chemische bedrijven. Volgens EU-parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) betekent het "beschamende" akkoord dat er geen of nauwelijks bestrijdingsmiddelen van de markt hoeven te worden gehaald. Hij vindt dat de EU-landen hun verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid en het milieu niet nemen.

Voorzorgsprincipe

De Europese koepel van consumentenorganisaties BEUC betreurt het dat het voorzorgsprincipe niet in acht wordt genomen. Dat zou inhouden dat in het geval van wetenschappelijke onzekerheid mogelijk schadelijke stoffen niet worden toegestaan.

BEUC-directeur Monique Goyens roept EU-ministers en het Europees Parlement op het voorstel terug naar de tekentafel te sturen. Eickhout gaat er hard aan werken om ervoor te zorgen dat het parlement de criteria tegenhoudt.

Volgens de Europese Commissie is dinsdag een "belangrijke stap" gezet om burgers te beschermen tegen schadelijke stoffen. In een later stadium worden ook criteria vastgesteld voor stoffen die worden gebruikt in bijvoorbeeld plastic verpakkingen, cosmetica en speelgoed.