Woensdag 10 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Overgewicht als tiener geeft hoger risico op beroerte als volwassene'

Jongens die in hun tienerjaren met overgewicht kampen, lijken een groter risico te lopen op een beroerte als ze eenmaal volwassen zijn.
Door NU.nl

In een onderzoek van de universiteit van Gotenburg, dat werd gepubliceerd in het blad Neurology, wordt een verband gelegd tussen gewichtstoename als tiener en een hogere bloeddruk bij volwassenen. Die hogere bloeddruk zou kunnen leiden tot een hogere kans op een beroerte.

Voor de studie werden 37.699 mannen, geboren tussen 1945 en 1961, gemiddeld 38 jaar gevolgd. In die tijd kregen 918 van hen een beroerte.

Achtjarige jongens met een normaal gewicht die op hun twintigste met overgewicht kampten, hadden 80 procent meer risico op een beroerte later in hun leven. Kinderen met overgewicht die ook als volwassenen te zwaar zijn, hebben daarentegen 70 procent meer kans op een beroerte. Deze bevinding suggereert dat snelle gewichtstoename in de puberteit gevaarlijker is.

Beroerte

Van de 1.800 deelnemers aan het onderzoek die op hun achtste een normaal gewicht hadden, maar overgewicht hadden als jongvolwassenen, kreeg 3,7 procent een beroerte. Er waren 990 mensen die overgewicht hadden op hun achtste én hun twintigste. Van hen kreeg 3,6 procent een beroerte.


Lees meer over:

beroerteGezondheidObesitasOvergewicht

Aanbevolen artikelen