Een belangrijke instantie in België pleit voor een verbod op zonnebanken. De beroepsvereniging van dermatologen (NVDV) noemt dit verbod tegenover NU.nl niet haalbaar in Nederland. "Dan moet je alle 'slechte' dingen in het leven gaan verbieden."

Een totaalverbod zou volgens De Hoge Gezondheidsraad in België in vijftig jaar bijna 6.000 sterfgevallen kunnen voorkomen en meer dan 200 miljoen euro aan medische kosten besparen. Zij wijzen er maandag in een advies vooral op dat blootstelling aan de ultraviolette straling huidkanker en oogziekten kan veroorzaken.

De beroepsvereniging van dermatologen in Nederland pleitte twee jaar geleden al voor een verbod op verkoop van zonnebanken aan particulieren. Zij pleitten dat zonnebankstudio's strenger moeten worden gecontroleerd.

Een algeheel verbod is volgens de NVDV niet haalbaar. "Mensen weten dat het slecht voor hen is, maar dat zijn roken en alcohol drinken ook. Moet je dat dan verbieden? Het is voor mensen hun eigen verantwoordelijkheid dat ze zo min mogelijk gebruik maken van zonnebanken."

Huidkanker

In twintig jaar tijd is het aantal Nederlanders dat voor het eerst de diagnose huidkanker krijgt meer dan verdrievoudigd: van 17.000 naar bijna 53.000 mensen per jaar. Het aantal patiënten stijgt jaarlijks met 6 tot 9 procent.

Hoe herken je huidkanker?
93
Hoe herken je huidkanker?

Volgens De Hoge Gezondheidsraad in België nodigt de wijdverspreide beschikbaarheid uit tot "herhaald en excessief gebruik" en soms zelfs verslaving. De meeste gebruikers gaan om "puur esthetische redenen" onder een zonnebank liggen, aldus de raad. Controles hebben volgens hen uitgewezen dat maar weinig zonnebanken in orde zijn en accurate informatie aanbieden.

Minister Kris Peeters (Consumentenzaken) reageerde terughouden op het advies. Hij vreest dat mensen bij een verbod vaker thuis onder een zonnebank kruipen.

Gezondheidswaarschuwing

Vanaf september moeten de zonnecentra een verplichte gezondheidswaarschuwing ophangen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op huidkanker. Peeters wil dat zonnecentra de regels beter naleven. Maar de mogelijkheid een verbod in te stellen houdt hij vooralsnog achter de hand.

Van de Belgische bevolking gebruikte In 2015 14 procent een zonnebank. Dat is relatief veel vergeleken met andere Europese landen.