Vrijdag 7 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Minder kans op kinderobesitas wanneer vader rol speelt in opvoeding'

In hoeverre vaders betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind, zou volgens onderzoekers van invloed zijn op de ontwikkeling van obesitas bij kinderen tussen de twee en vier jaar oud. 
Door NU.nl

Wanneer de vader een rol speelt bij het verzorgen en opvoeden van het kind, heeft het kind volgens de onderzoekers minder kans om overgewicht te krijgen.

Daarbij is het vooral van invloed of de vader geregeld met het kind gaat buitenspelen en in beweging komt. Bij deze kinderen neemt de kans op overgewicht met 30 procent af. Ook het aankleden en wassen van een kind zorgt volgens de onderzoekers voor 33 procent afname in de kans op overgewicht. 

Tijdens het onderzoek werd informatie vergeleken van 10.700 kinderen die onderdeel waren van het Early Childhood Logitudinal Study-Cohort in de Verenigde Staten. In deze studie, gepubliceerd in Obesity, werden kinderen die in 2001 geboren waren tot hun vierde levensjaar gevolgd. De onderzoekers maakten een selectie van 3.900 kinderen waarbij de vader in huis woonde, maar niet betrokken was bij de opvoeding. 

Opvoeding

De vaders werd gevraagd om een vragenlijst in te vullen wanneer het kind de leeftijd van twee en vier jaar had. Daarin werd gevraagd naar onder andere de rol van de vader en de mate van bemoeienis met de opvoeding. Bij de kinderen werd onderzoek gedaan naar hun gewicht, dieet, het aantal uren televisiekijken en of het kind regelmatig buiten ging spelen. Ook werd rekening gehouden met het opleidingsniveau van de vader, of de vader wel of niet een baan heeft en de financiele situatie van het gezin. 

"Er komt steeds meer bewijs voor het feit dat het belangrijk is dat vaders een rol spelen in het leven van hun kinderen. Onze studie laat zien dat deze inmenging van de vader zelfs gezondheidsvoordelen voor het kind kan hebben", zegt onderzoeker Michelle Wong. 

"In onze studie werd alleen gekeken naar de rol van de vader. In vervolgonderzoek is het van belang dat ook de rol van de moeder bij de analyse wordt betrokken", aldus Wong. De bevindingen zouden volgens de onderzoekers een aanmoediging zijn voor vaders om meer betrokken te zijn bij de opvoeding van hun kind.


Lees meer over:

GezondheidObesitas

Aanbevolen artikelen