Er zou meer groen moeten komen in Nederland. Met name de stedelijke gebieden zijn achtergebleven in de aanleg van 'gezond groei'.

Dat schrijft de Gezondheidsraad. Volgens het adviesorgaan zou recreatie in het groen belangrijk zijn voor de volksgezondheid in Nederland. 

De afgelopen decennia zou, onder andere door de vraag van een veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking, de aanleg van meer groen zijn achtergebleven. Dat terwijl de vergrijzende bevolking juist meer tijd in de buitenlucht verblijft.

De Gezondheidsraad wijst gemeenten erop dat ze gebruik kunnen maken van 'de Omgevingswet', een wet die regels voor ruimtelijke inrichting versoepelt, om meer groen te realiseren. Groen hoeft daarbij niet te letterlijk worden gezien: "groen wordt opgevat als natuur in brede zin, watercomponenten inbegrepen", aldus het adviesorgaan.