Wetenschappers zijn bezig een robotje te ontwikkelen om kinderen met kanker bij te staan. Zo'n robot moet een persoonlijke en meelevende kameraad voor de jonge patiënten zijn op momenten dat ouders er niet bij kunnen zijn.

Een onderzoeksteam geleid door het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam is ermee aan de slag.

"Behandelingen waarbij familie niet aanwezig mag zijn, bijvoorbeeld vanwege stralingsgevaar, moeten kinderen alleen doorstaan. De stress die zij hierbij ervaren kan de behandeling bemoeilijken en kan voor het kind een traumatische ervaring zijn met nadelige psychologische effecten op lange termijn'', aldus een woordvoerder.

Het team denkt dat het robotje, Marv genaamd, soelaas kan bieden.

Deze robot moet een kind ook voorbereiden op de medische ingrepen, zijn emotionele toestand bepalen en hem of haar afleiding bieden. Het CWI gaat met bedrijfspartner ASolutions de software uitwerken die de emotionele toestand van het kind af kan leiden uit de gezichtsuitdrukkingen, spraak en bewegingen.