Het ontbreken van duidelijke communicatie en emotionele ondersteuning kan voor vrouwen doorslaggevend zijn bij het ontstaan van een traumatische bevalling.

Dat blijkt uit onderzoek van Claire Stramrood (gynaecoloog in opleiding aan het UMC Utrecht) en Martine Hollander (gynaecoloog in het Radboudumc), die ruim tweeduizend vrouwen ondervroegen over hun traumatische bevalling.

Uit eerder onderzoek bleek dat 10 tot 20 procent van alle vrouwen hun bevalling als traumatisch ervaart.

Volgens Stramrood en Hollander denken artsen snel dat een bevalling traumatisch wordt door bijvoorbeeld een spoedkeizersnede, het gebruik van een vacuümpomp of ernstig bloedverlies. Hun onderzoek laat echter zien dat het vaak misgaat omdat vrouwen het idee hebben dat ze niet worden gehoord.

Meer nazorg

"Goede communicatie klinkt zo makkelijk, toch geeft bijna de helft van de deelnemers aan ons onderzoek aan dat ze vaak niet wisten waarom iets wel of niet werd gedaan", zegt Stramrood in de Volkskrant. "Moeder en kind moeten er ongeschonden uitkomen, denken veel artsen. Maar je hebt echt wel een paar seconden om te vertellen wat er gaat gebeuren."

Ook zou er meer aandacht moeten zijn voor nazorg, aldus Stramrood en Hollander. Een kwart van de ondervraagden gaf aan dat niet was besproken hoe ingrijpend de bevalling voor hen was geweest.