Woensdag 10 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Ook gematigde drinkers hebben kans op hersenschade'

Niet alleen grote drinkers, maar ook iemand die gematigd alcohol consumeert zou meer kans hebben op permanente beschadiging van het brein. Dat blijkt uit een langdurig onderzoek naar de wekelijkse alcoholinname van ruim 500 proefpersonen.
Door NU.nl

De alcohol-studie maakt deel uit van de Whitehall II-studie, waarbij de (sociale) gezondheid van een grote groep Britten voor dertig jaar werd geobserveerd. De resultaten werden gepubliceerd in BMJ.

Ook het alcoholgebruik van deze mensen werd bijgehouden. Daarnaast werd in die dertig jaar ook gecontroleerd hoe hun brein functioneerde en kreeg de onderzoeksgroep MRI-scans.

Vijftien glazen

Zoals verwacht heeft de groep die gemiddeld het meest alcohol drinkt, de grootste kans op hippocampale atrofie. Deze vorm van hersenbeschadiging wordt onder meer geassocieerd met geheugenziekten als Alzheimer en dementie.

Grote drinkers zagen hun taalkennis sneller afnemen en hadden een slechtere integriteit van de witte stof in de hersenen, wat de snelheid van informatieverwerking vertraagt. Mensen die tot deze groep behoren drinken rond de dertig eenheden alcohol per week, wat uitkomt op circa vijftien glazen bier en wijn, gezien één glas zo'n twee eenheden bevat.

Beeld uit video: Wat gebeurt er in je lichaam na het drinken van alcohol?1:36
Afspelen knop

Wat gebeurt er in je lichaam na het drinken van alcohol?

Wat gebeurt er in je lichaam na het drinken van alcohol?

Sociale drinker

Maar ook het brein van de meer gematigde drinkers werd aangetast, zo bleek uit het onderzoek. "Dit gaat om mensen die vallen onder de noemer 'sociale' drinker, dus het gaat hierbij niet om enorme hoeveelheden", meldt dokter Anya Topiwala van de universiteit van Oxford.

Deze groep drinkt veertien tot 21 eenheden per week, wat uitkomt op een flink glas per dag, plus wat extra glazen in het weekend. De mensen die deze hoeveelheden drinken hebben volgens het onderzoek een kans van drie tegen vier om hippocampale atrofie te ontwikkelen, in vergelijking met mensen die geen alcohol drinken.

Bij de groep met lichte drinkers – die maximaal één klein glas per dag drinkt – werd geen verschil aangetroffen.

Geen noodzaak

De onderzoekers benadrukken dat er echter geen bewijs is hoe significant dit verschil is, dus dit zou uitgewezen moeten worden door nader onderzoek, waarbij vooral de groep met niet-drinkers groter moet zijn om de resultaten meer betrouwbaar te maken.

Ook zagen de onderzoekdeelnemers hun cognitief vermogen niet opvallend sterker achteruit gaan in de onderzoeksperiode. Volgens de onderzoekers vormen de resultaten van deze studie dan ook geen grote noodzaak voor gematigde drinkers om hun alcoholconsumptie drastisch te verminderen.


Lees meer over:

AlcoholGezondheidDementiebrein

Aanbevolen artikelen