Een groep van Amerikaanse neurologen heeft een methode ontwikkeld waarmee zij regionen diep in het brein kunnen prikkelen. Hierbij hoeven ze niet te snijden of boren in de hersenen.

De neurologen verwachten dat ze zodoende hersenschade, geheugenverlies en de nasleep van hersenberoertes kunnen limiteren, verklaren zij in het wetenschappelijke tijdschrift Cell.

Het prikkelen van hersengebieden wordt al jaren uitgevoerd, maar alleen voor uitbehandelde patiënten. De nieuwe methode prikkelt de hersengebieden met elektroden op het hoofd in plaats van er in.

Het prikkelen van specifieke gebieden in het brein heeft als risico dat ook tussenliggende hersenkwabben worden bereikt door de elektroden. De nieuw ontwikkelde methode, die "temporally interfering" (TI) wordt genoemd, laat twee elektroden met hoogfrequente straling in het brein. 

Nettosignaal

Gezien hersencellen alleen reageren op een elektrisch veld met een lage frequentie, worden gedeelten die niet geprikkeld hoeven te worden niet bereikt. Echter staan de elektroden zo gericht dat op het gewenste punt netto een laagfrequent signaal ontstaat, dat wel voor een prikkeling zorgt. 

Het team neurologen slaagde er zodoende in om onder meer de pootjes en snorharen van een groep onder narcose gebrachte muizen te laten bewegen.

Hoogleraar cognitieve neuropsychologie André Aleman van het UMC Groningen zegt aan Trouw dat het om 'baanbrekend' onderzoek gaat. "Er is bovendien kans dat patiënten blijvend baat zullen hebben bij korte stimulatie in het lab. Al zouden ze voor echt langetermijneffecten wel minstens wekenlang dagelijks een sessie moeten ondergaan, vermoed ik."