55-plussers die overmatig drinken, gaan met het ouder worden alleen maar meer drinken. Dat is de conclusie van een grootschalig onderzoek van het Trimbos-instituut.

6,7 procent van de leeftijdsgroep 55 tot 70 jaar drinkt overmatig. Bij 23 tot 54-jarigen is dit 3,8 procent. In drie verschillende tijdsperioden werd bijgehouden hoe veel de ouderen dronken. In 2009 was dit 23 glazen, in 2012 eveneens 23 en in 2015 26 glazen.

Vrouwen zijn overmatige drinkers wanneer zij meer dan 14 glazen per week drinken, bij mannen ligt dit aantal op 21. 13,1 procent van de 55-plussers gaat maandelijks minstens een keer bingedrinken (het drinken van een grote hoeveelheid alcohol in korte tijd). Vrouwen zijn bingedrinkers wanneer zij bij een gelegenheid vier of meer glazen drinken, bij mannen is dit meer dan zes glazen.  

Kenmerkende eigenschappen van de groep oudere overmatige drinkers is dat zij vaker alleenstaand zijn, vaak roken, een relatief hoog inkomen hebben, minder bewegen en vaker een angststoornis hebben. De meeste oudere drinkers nuttigen de alcohol thuis.

Wat gebeurt er in je lichaam na het drinken van alcohol?
96
Wat gebeurt er in je lichaam na het drinken van alcohol?

Eenzaamheid

In interviews hebben senioren redenen aangegeven waarom zij drinken. Vaak doen zij dit ter ontspanning en voor de gezelligheid, maar ook uit eenzaamheid, stressfactoren of uit gewoonte.

Opvallend is dat het merendeel van de 55-plussers zich niet beseft dat alcohol verslavend is en niet goed is voor de gezondheid. Een merendeel van de groep denkt dat zij twee glazen per dag mogen drinken, terwijl de norm voor alcoholgebruik ligt op een glas per dag.

Het Trimbos-instituut, dat het onderzoek uitvoerde in opdracht van ministerie van Volksgezondheid, maakte gebruik van verschillende bronnen, waaronder de bevolkingsstudies Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2) en de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) en de huisartsenregistratie Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Ook hebben ze gegevens verzameld door middel van een vragenlijst en telefonische interviews onder het Ouderenpanel van het Nationaal Ouderenfonds en groepsinterviews met zorgprofessionals en face-to-face interviews met ouderen.