De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Leven & Zorg, een organisatie in thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg, een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld.

Het onderdeel thuiszorg is niet in orde. De inspectie maakt zich hier al langere tijd zorgen over.

Leven & Zorg heeft locaties in Amsterdam en Utrecht. Volgens de inspectie zijn op heel wat terreinen verbeteringen nodig. Niet alle medewerkers zijn bijvoorbeeld goed geschoold voor het werk dat ze doen, zorgdossiers zijn niet compleet en actueel en de zorgteams werken onvoldoende samen.

Volgens de inspectie is de raad van bestuur tot nu toe te afwachtend geweest. Leven & Zorg moet nu binnen zes maanden verbeteringen doorvoeren. Een deel van de verbeteringen moet al binnen zes weken in orde zijn.