Woensdag 25 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Chocolade: zien eten doet eten.

'Regelmatig chocolade eten verkleint kans op hartritmestoornis'

Door het eten van chocolade kan de kans op boezemfibrilleren verkleind worden, blijkt uit een grootschalige studie.
Door NU.nl

Wetenschappers hebben van meer dan 55.000 Deense mannen en vrouwen in de leeftijd van vijftig tot 64 gegevens over hun dieet en gezondheid vastgelegd over een periode van veertien jaar. Dit gebeurde middels een uitgebreide enquête, waarin de deelnemers onder meer moesten aangeven hoe vaak en hoe veel chocolade zij consumeerden.   

Na de ruim dertien jaar hadden 3.346 van de mannen en vrouwen last van boezemfibrilleren. Opvallend was dat een groot deel van deze mensen gemiddeld minder chocolade consumeerden dan mensen die hier geen last van hadden. 

De onderzoekers constateerden dat mensen die vaker chocolade aten, hun kans op de hartritmestoornis met 10 procent zagen verminderen. Dit geldt voor een chocoladeconsumptie van 30 tot 90 gram per maand. Een reep chocolade weegt ongeveer 100 gram.

De kans nam toe als de mensen nog meer chocolade aten: mensen die elke week 30 gram nuttigen, zagen hun kans op de stoornis met 17 procent verminderen. Bij 60 tot 180 gram slonk de kans zelfs met 20 procent.

Er werd ook verschil aangetroffen tussen vrouwen en mannen en de gevolgen van hun chocoladeconsumptie. Bij vrouwen werd het sterkste verband gevonden wanneer zij wekelijks 30 gram chocolade aten. Zij zagen hun kans op boezemfibrilleren met 21 procent slinken. Mannen die 60 tot 180 gram chocolade consumeerden op wekelijkse basis, hadden gemiddeld 23 procent minder kans op de hartritmestoornis.

Hoogopgeleid

Gezien deze conclusies zijn getrokken uit een grootschaliger onderzoek over dieetgewoonten en gezondheid, benadrukken de onderzoekers dat er geen harde conclusies kunnen worden getrokken tussen chocoladeconsumptie en de verminderde kans op de stoornis. Ook werd uit de studie opgemerkt dat de grote chocolade-eters gemiddeld genomen gezonder en hoger opgeleid waren, wat ook een reden kan zijn voor hun verminderde kans op boezemfibrilleren.

Uitgebreider onderzoek is dus nodig om de hypothese te kunnen bevestigen. Daarnaast wordt beklemtoond dat chocolade veel suiker en vet bevat, wat niet gunstig is voor de algehele gezondheid van het hart.   

De deelnemers werd niet gevraagd welke chocolade zij aten. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat pure chocolade goed is voor het hart. Echter is van Denen bekend dat zij vooral melkchocolade eten.

Snel en onregelmatig

Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis waarbij de boezems van het hart te snel en onregelmatig samentrekken. Dit kan leiden tot een beroerte, hartfalen en andere hartproblemen. Wereldwijd hebben 33 miljoen mensen hier last van. Het is niet bekend wat precies de oorzaak is van boezemfibrilleren. Daarom is er tot dusver ook nog geen medicijn voor dat de stoornis kan behandelen of voorkomen.

Aanbevolen artikelen