Ouderen met een kwetsbare gezondheid hebben veel meer hulp en ondersteuning nodig dan dat mantelzorgers kunnen bieden. Gemeenten zien dat onvoldoende in, blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland. 

Dat blijkt uit een onderzoek onder betrokkenen dat Patiëntenfederatie Nederland uitvoerde in samenwerking met 22 organisaties van patiënten, zorgverleners en instellingen. 4672 ouderen met een kwetsbare gezondheid, hun naasten en zorgmedewerkers vulden een vragenlijst in.

48 procent van de ouderen en naasten en 95 procent van de medewerkers zegt knelpunten te ervaren bij de zorg voor en ondersteuning van ouderen met gezondheidsproblemen.

Volgens de respondenten wordt er nu door de gemeenten te veel van uitgegaan dat het sociale netwerk wel een deel van de zorg kan leveren. 40 procent van de ouderen geeft aan veel meer hulp nodig te hebben dan wat mantelzorgende buren, familie en vrienden in de praktijk kunnen bieden.

Een kwart van de ouderen vindt dat hun woonomgeving vaak niet aansluit bij wat zij nodig hebben. Zij zouden graag in een veilige omgeving wonen, in aanleunwoningen, zorgappartementen of het oude verzorgingshuis.

Decentralisatie

Ook het verkrijgen van passende hulpmiddelen van de gemeente blijkt vaak een probleem. 57 procent van de zorgmedewerkers zegt dat dit niet naar behoren verloopt . 47 procent  van de ouderen en naasten zegt niet voldoende te worden geïnformeerd om een keuze voor een zorgaanbieder maken.

Sinds de decentralisatie van de zorg zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ouderenzorg, maar het beschikbare geld en de voorzieningen blijken in de praktijk sterk te variëren tussen verschillende gemeenten, aldus het onderzoek.