De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil betere samenwerking tussen zorgaanbieders en -verzekeraars om de wachttijden in de gezondheidszorg te verminderen.

''Hoewel de stijging van wachttijden niet in alle sectoren even hoog is, is er alle reden tot actie'', zegt de organisatie. Ze wil nu druk op de ketel.

''Wij denken dat veel problemen opgelost kunnen worden als zorgaanbieders en zorgverzekeraars beter samenwerken. De NZa neemt als toezichthouder de regie om samen met betrokken partijen te zorgen dat dat ook gebeurt”, aldus Marian Kaljouw, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZa.

Gebeurt dat niet, dan worden partijen erop aangesproken en eventueel nog verdere maatregelen genomen.

De Zorgautoriteit onderzoekt intussen alle meldingen van patiënten die te lang moeten wachten en controleert bij zorgverzekeraars en zorgkantoren welke actie zij voor deze mensen hebben ondernomen.

Geestelijke zorg

De NZa constateert in de ggz onder meer dat de aanmeldwachttijden vooral oplopen voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen of autisme.

''Patiënten weten niet dat hun zorgverzekeraar kan bemiddelen naar een aanbieder die wel plaats heeft. Ook worden patiënten soms onjuist gescreend, doorverwezen en sturen zorgaanbieders onvoldoende op tijdige afronding van lopende behandelingen", aldus Kaljouw.

In de ziekenhuizen in sommige delen van het land ziet de NZa te lange wachttijden bij allergologie, maag- darm- en leverziekten, oogheelkunde en revalidatiegeneeskunde. Ze onderzoekt nu nog de oorzaken.

Beter regisseren

Verder wil de Nza dat ziekenhuizen de wachttijden beter registeren en die info direct bij haar aanleveren.

In de langdurige zorg zijn zorgkantoren ''onvoldoende zichtbaar voor cliënten die moeten wachten op zorg. Zorgkantoren weten niet goed genoeg wie er op de wachtlijst staan en hoe dringend zij zorg nodig hebben.'' De NZa gaat bij de zorgkantoren op bezoek.