Woensdag 25 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
muziek

'Vertrouwde muziek verbetert mentale gezondheid van demente ouderen'

Er zijn veelbelovende resultaten uit de eerste fase gekomen van het Music & Memory-programma, een muziektherapie waarbij demente ouderen een afspeellijst te horen krijgen met daarin favoriete muziek uit hun jongere jaren.
Door NU.nl

Uit wetenschappelijk onderzoek bleek eerder dat favoriete muzieknummers diepe herinneringen kunnen oproepen die niet door dementie verloren zijn gegaan. Hierdoor worden zij in staat gesteld om opnieuw verbinding te maken met hun omgeving, doordat er naar aanleiding van deze herinneringen een gesprek wordt gestart. Dit blijkt ook succesvol bij mensen met vergevorderde dementie.

De medicatie en gegevens over het gedrag en de stemming van meer dan 25.000 Amerikaanse dementerende bewoners uit 196 verzorgingstehuizen werden voor het onderzoek vergeleken.

Ongeveer de helft hiervan nam deel aan het muziekprogramma en kreeg regelmatig een persoonlijke afspeellijst te horen van familie, bekenden of een verzorger. Hun gegevens werden vergeleken met een ongeveer even grote groep verzorgingstehuisbewoners, die niet participeerden aan het programma. Zo konden de effecten van de "muziektherapie" goed naar voren komen.

Antipsychotica

Uit de eerste fase van het onderzoek wordt nu geconcludeerd dat een aanzienlijk deel van de deelnemers is gestopt met antipsychotica. 20,1 procent van de bewoners is hier in de periode na de invoering van het programma in 2013 mee gestopt, in vergelijking met 17,6 procent in een vergelijkbare periode daarvoor. In tehuizen waar niet werd gewerkt met het programma was er geen opmerkelijke afname op te merken.

24,4 procent van de Music & Memory-deelnemers stopte na invoering van het programma met anti-angstmedicatie. Voor de invoering van het programma was dit 23,5 procent. Bij dementerenden die niet deelnamen aan het programma was er een daling op te merken; 20 procent stopte met de medicatie, voor 2013 was dit 24,8 procent. 

Ook hadden de deelnemers minder last van gedragsproblemen. Voor de start van het muziekprogramma daalde dit aantal gemiddeld met 50,9 procent, na 2013 was dit 56,5 procent. Het aantal bleef min of meer gelijk in de tehuizen waar niet werd gewerkt met het programma. Bij de deelnemers werd er geen verandering opgemerkt in het humeur van de tehuisbewoners. 

Loting

In de volgende fase van het onderzoek worden middels een loting andere tehuizen uitgekozen om deel te nemen aan het programma. De gegevens over medicatie, stemming en gedrag wordt dan opnieuw vergeleken met dementerenden in tehuizen die geen muziektherapie krijgen.  

Het Music & Memory-programma wordt ook in Nederland uitgevoerd. De instelling traint zorgprofessionals om afspeellijsten te maken van de persoonlijke, favoriete muziek. Uit de resultaten van het programma bleek dat de deelnemers gemiddeld rustiger en socialer werden.

Aanbevolen artikelen