Zaterdag 21 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Dagboek bijhouden helpt bij verwerking van scheiding'

Door hun emoties op papier te zetten in een verhalende vorm, zouden mannen en vrouwen de nasleep van hun scheiding of verbroken relatie beter kunnen verwerken.
Door NU.nl

Dat is de conclusie van een onderzoek dat nog zal verschijnen in het wetenschappelijke tijdschrift Psychosomatic MedicineHet onderzoek is uitgevoerd door de universiteit van Arizona, met 109 mannen en vrouwen wier relatie onlangs was verbroken of die in een echtscheiding lagen. 

De groep werd zowel geestelijk als fysiek onderzocht en daarna in drie subgroepen verdeeld. Elke groep werd gevraagd om een andere schrijfopdracht te voltooien, waaraan drie keer twintig minuten werd besteed.

De eerste groep werd gevraagd om in een dagboek hun meest diepgaande gevoelens over de recente scheiding op papier te zetten. De twee groep moest hetzelfde doen, maar dan in een verhalende vorm met een duidelijk begin, midden en slot. De laatste groep moest zijn alleen zijn of haar dagelijkse bezigheden opschrijven, zonder hierbij emoties uit te drukken.

Lagere hartslag

Na de opdracht werd de gezondheid van de onderzoekdeelnemers nog tweemaal onderzocht. Uit de laatste analyse, die zo'n acht maanden na de schrijfopdracht plaatsvond, stelden de onderzoekers vast dat deelnemers van de tweede groep een lagere hartslag hadden dan de personen uit de twee andere groepen.

Daarbij werden er bij de tweede groep meer variaties in hun hartslag aangetroffen. Dit is een teken dat hun lichaam zich goed kan aanpassen aan de omgeving, wat wijst op een goede psychische balans en meer innerlijke rust.

Door ervaringen in een verhalende vorm op te schrijven - inclusief een afrondend slot - kan een ervaring beter worden verwerkt, vertellen de onderzoekers van de studie. Het helpt mensen om hun negatieve belevenis sneller te verwerken, iets wat niet het geval is wanneer iemand zo'n emotie steeds opnieuw beleeft.

Aanbevolen artikelen