Een hoge bloeddruk, roken op jonge leeftijd en andere risicofactoren die de kans op hart- en vaatziekten vergroten, zouden mogelijk ook een slechte invloed hebben op het leervermogen en het geheugen op latere leeftijd.

Dat blijkt uit een Finse studie van het Research Centre of Applied and Preventive Cardiovascular Medicine van de universiteit van Turku, gepubliceerd in Journal of the American College of Cardiology

Het is gebruikelijk dat het leervermogen en het geheugen achteruit gaan naarmate de jaren verstrijken. Uit het onderzoek is echter gebleken dat de risicofactoren op hart- en vaatziekten hier verder aan bijdragen en dat de effecten hiervan al vroegtijdig in het brein zichtbaar zijn, nog voordat dit op te merken is in cognitieve prestaties.

Voor het onderzoek werden de cognitieve prestaties van meer dan tweeduizend onderzoekdeelnemers gemeten, gedurende een periode van 31 jaar. Dat werd in deze periode in totaal vier keer gedaan, met tussenpozen van drie tot negen jaar. Aan het begin van het onderzoek bevonden de deelnemers zich in een leeftijd tussen de drie en achttien jaar, aan het eind van het onderzoek waren zij 34 tot 49 jaar oud.

Hoge bloeddruk

Daaruit bleek dat een hoge bloeddruk en een verhoogd gehalte in het bloedserum van LDL-cholesterol tijdens de jeugd- en puberjaren en roken op jongere leeftijd verband houden met slechtere cognitieve prestaties op latere leeftijd.

Mensen met een of meer van deze risicofactoren hadden onder meer gemiddeld een slechter visueel geheugen en een verminderd episodisch geheugen (het geheugen waarmee persoonlijke gebeurtenissen worden onthouden). De verbanden hiertussen bleven significant, ook wanneer andere risicofactoren in het onderzoek werden meegenomen.