Woensdag 10 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Werkdruk huisartsen flink toegenomen door extra taken'

Huisartsen dreigen door de overdracht van taken van specialisten overbelast te raken. Daarom moeten praktijken kleiner worden dan nu het geval is.
Door NU.nl

Daarvoor pleit de Landelijke Huisartsen Vereniging dinsdag in dagblad Trouw.

Op dit moment heeft een arts gemiddeld bijna 2.170 patiënten onder zijn of haar hoede. Over een paar jaar zouden dat er 1.800 moeten zijn, stelt de LHV.

Het kabinet heeft de afgelopen jaren veel taken van specialisten bij huisartsen neergelegd. Dit neemt druk weg bij de specialisten, maar de druk voor huisartsen is daardoor toegenomen.

Decentralisatie

Bovendien werken huisartsen voor een lager tarief, zodat overgehevelde ingrepen minder drukken op de zorgkosten. Ook voor patiënten lijkt deze constructie voordelen te hebben: zij hoeven niet meer naar het ziekenhuis en kennen hun behandelaar.

Hierdoor hebben huisartsen het echter drukker dan ooit. Ook neemt de druk op huisartsen toe omdat oudere mensen langer thuis blijven wonen en dus langer een beroep doen op hun huisarts. Daarnaast betekent de decentralisatie van de jeugdzorg een flinke extra belasting voor de praktijken.

Beeld uit video: Top vier kleine kwalen waarmee mensen naar de huisarts gaan1:08
Afspelen knop

Top vier kleine kwalen waarmee mensen naar de huisarts gaan

Top vier kleine kwalen waarmee mensen naar de huisarts gaan


Lees meer over:

ZorgproblemenHuisartsen

Aanbevolen artikelen