Voor het eerst dit jaar is er blauwalg gesignaleerd. De bacterie is opgedoken in de Klinkenbergerplas in Oegstgeest, meldt de Unie van Waterschappen vrijdag.

De waterschappen houden 1 mei aan begin van het seizoen om in open water te zwemmen. Wie wil weten waar de waterkwaliteit goed is, kan de speciale app van de waterschappen raadplegen met informatie over achthonderd zwemlocaties.

Blauwalg, geen alg of wier maar een zogeheten cyanobacterie, kan leiden tot irritatie aan de ogen of de huid. Het inslikken kan leiden tot hoofdpijn, overgeven en diarree.

Sommige soorten zijn zo giftig dat die verlammingsverschijnselen of ademhalingsproblemen tot gevolg kunnen hebben, maar dat gebeurt maar zelden.

Blauwalg is ook gevaarlijk voor honden. Hondenbezitters wordt geadviseerd hun honden niet in water met blauwalg te laten zwemmen of hen hiervan te laten drinken.