Zondag 2 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Ritalin, medicijnen

Onderzoek brengt drie doden in verband met gebruik Ritalin

Drie sterfgevallen hebben mogelijk te maken met het gebruik van Ritalin. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoekscentrum Lareb, dat meer onderzoek wil doen.
Door NU.nl

Ritalin wordt vaak voorgeschreven aan kinderen met adhd.

Het middel is niet officieel door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) goedgekeurd om te gebruiken voor mensen boven de 18. Toch wordt Ritalin in de richtlijnen voor psychiaters wel gesuggereerd als effectief medicijn om ADHD bij volwassenen te behandelen.

Het medicijn is nog niet goedgekeurd omdat de werkzame stof methylfenidaat een verhoogd risico kan geven op hartklachten en depressies.

Meer onderzoek

Lareb heeft tot nu toe 542 meldingen binnengekregen van volwassenen die wellicht bijwerkingen hebben ondervonden van het gebruik van Ritalin. Het verband tussen de drie sterfgevallen en het gebruik van het medicijn is overigens niet onomstotelijk aangetoond. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

Het CBG stelt in een reactie bezorgd te zijn over de bevindingen van Lareb en het toenemend gebruik van methylfenidaat door volwassenen. In 2015 slikten 57.000 volwassen het middel.


Lees meer over:

ADHD

Aanbevolen artikelen