De 350.000 schildklierpatiënten die het afgelopen jaar noodgedwongen moesten overstappen van het medicijn Thyrax naar medicijnen van andere producenten, zouden grote kans hebben op overdosering. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten. 

Dat maakt de Schildklier Organisatie Nederland bekend, die onderzoek deed naar de gevolgen van deze overstap.

Vooral patiënten die per dag meer dan 100 mcg van de werkzame stof levothyroxine slikken, hebben een vergrote kans op overdosering. 53 procent van hen ziet de bloedwaarden na de overstap van normaal naar niet-normaal verschuiven.

"Dat is fors en kan leiden tot gezondheidsklachten", stelt prof. dr. Fliers, internist-endocrinoloog en tevens voorzitter van de klankbordgroep die de onderzoeken begeleidde. 30 procent van de patiënten ervoer twaalf weken na de overstap meer klachten dan daarvoor. Een kwart van de patiënten had juist minder klachten. Het aantal patiënten dat zich (tijdelijk) ziek moest melden nam toe van 5 procent naar 11 procent.

Deze resultaten bevestigen de noodzaak van controle van de bloedwaarden zes weken na de overstap. Daarbij wordt geadviseerd om patiënten die een hoge dosering Thyrax nemen (100 mcg of meer) bij een overstap een lagere dosering te geven.

Zorgen

Patiënten en Schildklier Organisatie Nederland (SON) maakten zich vooraf al grote zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van de overstappers. Terecht, blijkt uit de resultaten van het onderzoek. "Wij dachten vooraf: het valt waarschijnlijk wel mee. Maar we zien nu toch dat het niet meevalt", aldus internist-endocrinoloog Fliers.

In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt de Organisatie samen met acht andere patiëntenorganisaties dat patiënten niet gedwongen moeten worden om over te stappen op een alternatief medicijn.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maakte eind maart bekend dat de Thyrax-tabletten op korte termijn weer te verkrijgen zijn. Medicijnfabrikant Aspen Frama Trading verhuisde de productie afgelopen jaar van Oss naar Duitsland.

Honderdduizenden schildklierpatiënten kwamen daardoor zonder pillen te zitten en moesten noodgedwongen overstappen naar andere middelen. De stap van de medicijnfabrikant zorgde voor een storm van verontwaardiging. De productiestop van Aspen leidde tot een schadepost van miljoenen voor patiënten en zorgverzekeraars