Meer dan de helft van de patiënten is bereid om een deel van hun behandelplan te laten vervangen door robots of een andere vorm van kunstmatige intelligentie. 

Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van PwC, waaraan meer dan 11.000 mensen uit twaalf landen meededen.

Ook in Nederland is de bereidheid onder patiënten toegenomen. "Meer dan de helft verwelkomt robots en kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg, tegenover 39 procent die dat niet wenst", zegt Sander Visser, leider van de health care praktijk van PwC. 

"De Nederlandse respondenten geven aan hiervoor open te staan als diagnoses en testen daardoor beter en sneller worden uitgevoerd. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat een hogere toegankelijkheid door deze technologische ontwikkelingen ook wordt toegejuicht. Maar we zijn ook bang dat typisch menselijke waarden als vertrouwen en een persoonlijke benadering hierdoor verloren gaan. Daar zit nog de achilleshiel."

Opkomende economie

Ook blijkt uit het onderzoek dat de bereidheid om deze technieken in de gezondheidszorg toe te laten in opkomende economieën fors hoger ligt dan in West-Europa. "De gezondheidszorg in opkomende economieën is nog meer in ontwikkeling en kent daarom meer flexibiliteit. De bereidheid om nieuwe ontwikkelingen sneller op te nemen, ligt daar hoger. In landen als Nederland en België is dat minder het geval", zegt Visser.

Als het gaat om kleine operaties ziet een meerderheid van de respondenten geen bezwaar. In het geval van ingrijpende operaties geeft 40 procent van de Nederlandse respondenten aan open te staan voor een robot als chirurg.

"Uiteindelijk zet deze trend in de gezondheidszorg door. We zullen in de komende decennia te maken krijgen met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Kunstmatige intelligentie en robots worden daarom een belangrijk hulpmiddel."