Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat onderzoeken wat de invloed is van verkeerslawaai op de ontwikkeling van kinderen. De aanleiding is een recent Duits onderzoek waarbij vijfjarigen die in een omgeving wonen met veel verkeersgeluid tot drie maanden kunnen achterlopen in hun ontwikkeling.

Dat meldt het AD dinsdag. De Universiteit van Wuppertal onderzocht dat vijfjarigen door verkeersgeluid minder goed slapen en zich minder goed ontwikkelen. Een belangrijke reden voor het RIVM om ook in Nederland de effecten te onderzoeken.

"We bereiden een zeer groot onderzoek voor onder duizenden kinderen vanaf de zwangerschap. We volgen ze tot volwassen leeftijd, om de lange termijneffecten te meten", zegt RIVM-geluidsdeskundige Irene van Kamp in de krant.

Kleuters die in de nacht aan meer dan 10 decibel worden blootgesteld door verkeersgeluid, kunnen in hun ontwikkeling tot wel drie maanden achterlopen op kinderen die hier niet mee te maken hebben.

Test

Door een test die alle Duitse kleuters krijgen voordat ze aan de basisschool beginnen, wisten de onderzoekers dat de ontwikkelingsachterstand meetbaar was op meerdere fronten. Die had bijvoorbeeld betrekking op de motoriek, taal en rekenen.

Een Duitse hoogleraar denkt niet dat het gemiddelde geluidsniveau in Wuppertal (67) veel verschilt van de situatie in Nederlandse steden. In Nederland woont een groot deel van de mensen in stedelijk gebied.