De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kaart misstanden bij thuisorganisatie De Wit Thuiszorg in Nijmegen aan. De gezondheidsinspectie spreekt van "een rommeltje" in de organisatie en heeft een ernstige waarschuwing uitgedeeld.

De problemen leiden tot "gezondheidsrisico's voor cliënten", aldus de inspectie. De Wit biedt 24-uurszorg aan patiënten thuis, maar dat laat al langer te wensen over, zegt IGZ.

IGZ: "Het lukt De Wit Thuiszorg niet om de kwaliteit van zorg op het vereiste niveau te brengen. Tijdens de meest recente toezichtbezoeken bleek dat er sprake was van een verslechtering. Hierdoor zijn er risico's voor de cliëntveiligheid toegenomen."

"Deze risico's ontstaan onder andere doordat medewerkers onvoldoende deskundig zijn. Veel van de medewerkers beheersen niet genoeg de Nederlandse taal. Communicatie tussen zorgverlener en cliënt kan hierdoor een risico vormen. Ook worden fouten niet gemeld.''

De inspectie wil nu strenger optreden: binnen vier maanden moeten de problemen verholpen zijn, anders volgen nog strengere maatregelen. Er kan dan bijvoorbeeld een boete worden opgelegd.