De combinatie van inhalatiecorticosteroïden en luchtwegverwijders, twee medicijnen die worden gebruikt in de behandeling tegen ziektes als astma en COPD, zijn erg populair. Dit ondanks dat de richtlijnen een stapsgewijze benadering voorschrijven.

Huisartsen schrijven deze combinatie voor aan 38 procent van de volwassen patiënten met astma en aan 39 procent van de patiënten met COPD.

"Bij 8 procent van de nieuw gediagnosticeerde patiënten is deze combinatie de eerst voorgeschreven stap na het stellen van de diagnose, zelfs nog voor kortwerkende luchtwegverwijders", valt te lezen in een onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en het NIVEL in opdracht van Zorginstituut Nederland.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van meer dan vijfhonderd huisartsenpraktijken, interviews met huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen en dossier- en literatuuronderzoek.

Longontsteking

Huisartsen geven de ernst van de klachten als reden om direct beide geneesmiddelen in te zetten. De richtlijnen schrijven echter een stapsgewijze behandeling voor. Van de patiënten met COPD gebruikt bijna de helft een inhalatiecorticosteroïd. Deze middelen kunnen het aantal astma-aanvallen verminderen, maar hebben als nadeel dat ze de kans op longontsteking vergroten. Daarom worden ze in de richtlijnen minder vaak geadviseerd.

Uit het onderzoek bleek verder dat veel patiënten de behandeling met de geneesmiddelen voor astma of COPD staken. In het eerste jaar stopt 28 procent van de gebruikers met de middelen, in het jaar daarna kwam daar nog eens 39 procent bij.