Kinderen die denken dat hun juf of meester gelukkig is, zijn zelf ook vaker gelukkig.

"Dat gaat echt hand in hand", zegt professor Guido van Hal, die een studie van de Universiteit van Antwerpen begeleidde, in De Standaard.

"Het is een interessante vaststelling voor al wie in het onderwijs werkt. Juffen en meesters zijn voor kinderen op de basisschool echte rolmodellen. Als kinderen hen leuk vinden, gaan ze liever naar school en voelen ze zich ook beter in hun vel."

Antwerpen

Voor het onderzoek werd in de provincie Antwerpen aan 13.871 leerlingen van 163 basisscholen gevraagd wat hen gelukkig maakt. Zeventig procent geeft zichzelf een acht of hoger. Tussen jongens en meisjes is geen verschil en tussen jongere en oudere leerlingen ook niet.

Verder zijn kinderen met een gsm, smartphone of gameconsole niet gelukkiger dan kinderen zonder die gadgets.