De Gezondheidsraad wil dat het mogelijk wordt om menselijke embryo's te wijzigen. Met het aanbrengen van wijzigingen in het DNA kunnen erfelijke ziekten bij het nageslacht worden voorkomen, meldt de raad dinsdag.

"Om de ontwikkelingen in goede banen te leiden, is een geactualiseerd juridisch-ethisch beoordelingskader nodig. Overheid, wetenschap en samenleving zullen bovendien samen moeten bepalen wie wanneer waarover besluit en op basis van welke argumenten'', aldus het adviesorgaan.

Nu is er nog een verbod op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met speciaal daarvoor gecreëerde embryo's. De Gezondheidsraad heeft het ministerie van Volksgezondheid geadviseerd dit verbod op te heffen.