Het aantal mensen in Europa dat zowel een tuberculose- als een hiv-infectie heeft, is de afgelopen jaren sterk gestegen. 

Volgens het Aidsfonds bedraagt de toename over de afgelopen vijf jaar 40 procent, terwijl in dezelfde periode het totale aantal tuberculosepatiënten juist is afgenomen.

Hiv-patiënten zijn bijzonder kwetsbaar voor een tuberculose-infectie en het is onder hen doodsoorzaak nummer één. De stijging van het aantal combinatiebesmettingen doet zich voornamelijk voor in Oost- en Centraal-Europa en dan met name in Rusland.

Volgens het Aidsfonds weet één op de drie mensen met hiv niet dat hij ook tbc heeft. "Dat verkleint de kansen om te genezen en zorgt ook voor een verdere verspreiding van deze ziekte", aldus Louise van Deth, directeur van Aidsfonds-Soa Aids Nederland. "Het consequent testen van alle mensen met hiv op tbc en omgekeerd is de enige manier om beide epidemieën te stoppen."

Onder controle

In Nederland is de verspreiding van tbc onder controle maar stijgt het aantal infecties wel. Volgens het RIVM waren er afgelopen jaar 889 tbc-patiënten, tegen 861 een jaar eerder en 815 in het jaar 2014. Een verklaring voor de stijging heeft te maken met het feit dat mensen steeds meer reizen.

Wereldwijd sterven dagelijks bijna 5000 mensen door tbc. Dat is te voorkomen, want het is goed te behandelen en te genezen.